سبزی قورمه سبزی شمال
سبزی قورمه سبزی شمال

محصولات ویژه

محصولات ویژه

محصولات ویژه

1
120,000 تومان240,000 تومان
0
75,000 تومان130,000 تومان

تخفیف دار ها

روغن ها

روغن ها

روغن ها

صیفی جات

رب انار

1 کیلو
0
180,000 تومان

کشک

1 کیلو
1
60,000 تومان

آخرین مقالات سایت سبزی کده

آخرین مقالات سایت سبزی کده