سبزی کده

تماس با پشتیبانی 09378669886

تماس با پشتیبانی 09378669886

جستجو

روغن زیتون مادر همه ی روغن هاست. و از گونه ای درخت به نام زیتون تهیه می شود. ابتدا این نوع درخت در کرانه های دریای مدیترانه بوده اما اکنون در سرتاسر جهان یافت می شود. به همین علت خرید روغن زیتون طبیعی با بو در تهران….